ApiTwist'i tercih edenler

200'ün üzerinde kurum, 10.000'in üzerinde kullanıcı ApiTwist'in gücünden faydalanıyor.

Ürünlerimiz

ApiTwist Book

Yayıncı, kurum ve öğretmenlerin kitaplarını veya ders notlarını ekleyebildikleri, ekledikleri kitapları akıllı tahta uygulamasına dönüştürebildikleri, sayfalara interaktif içerikler ekleyebildikleri bir modüldür.

ApiTwist Class

Okulların, özel eğitim kurumlarının, etüt merkezlerinin ve özel ders veren öğretmenlerin ihtiyacını karşılayacak bir sanal sınıf uygulamasıdır. Ters-Yüz Edilmiş Öğrenme yöntemini uygulamak için oldukça ideal bir sanal sınıf uygulamasıdır.

ApiTwist Exam

Basılı veya çevrimiçi genel değerlendirme ve konu tarama testlerinin yanında seviye tespit sınavları da oluşturulabilmektedir. Sınav sonrası madde analizleri yapılarak bireye uyarlanmış (adaptive) sınav yapılabilmektedir.

ApiTwist Content

Yayıncı, kurum ve öğretmenlerin statik ve interaktif içerikleri geliştirebilecekleri, yönetebilecekleri bir modüldür. Bu modül sayesinde yapay zeka destekli bireye uyarlanmış, kişileştirilebilir, interaktif bir içerik bankası oluşacaktır.

ApiTwist LMS

Moodle öğrenme yönetim sistemi ApiTwist ile entegre edilmiş olup yükseköğretim kurumları gibi büyük ölçekli kurum ve kuruluşların kullanımına sunulmaktadır. ApiTwist Book ve ApiTwist Content ürünleri ile entegre çalışmaktadır.

Hedef Kitle

Öğretmen sınıfta teknoloji kullansın, kullanırken zaman harcamasın.

K12

İlkokuldan liseye kadar bütün devlet ve özel okullar kurumsal ve bireysel olarak kullanabilir. Kullanacabileceği ürünler: ApiTwist Book, ApiTwist Class, ApiTwist Content, ApiTwist Exam

Üniversiteler

Devlet ve özel üniversiteler kurumsal ve bireysel olarak kullanabilir. Kullanacabileceği ürünler: ApiTwist Book, ApiTwist Class, ApiTwist Content, ApiTwist Exam, ApiTwist LMS

Yayıncılar

z-Kitap oluşturmak isteyen bütün yayıncılar kullanabilir. Kullanacabileceği ürünler: ApiTwist Book, ApiTwist Content, ApiTwist Exam

Özel Eğitim Kurumları

Etüt merkezi, dersane gibi özel eğitim kurumları kurumsal olarak kullanabilir. Kullanacabileceği ürünler: ApiTwist Book, ApiTwist Class, ApiTwist Content, ApiTwist Exam

Kurumlar

Eğitim departmanı bulunun kurumsal şirketler personellerinin hizmetiçi eğitim süreçlerinde kullanabilir. Kullanacabileceği ürünler: ApiTwist Book, ApiTwist Class, ApiTwist Exam

Bireysel Kullanıcılar

Devlet veya özel okulda öğretmenlik yapan öğretmenler veya bireysel eğitim veren kişiler kullanabilir. Kullanacabileceği ürünler: ApiTwist Book, ApiTwist Class, ApiTwist Exam

Teoriden Pratiğe

En güncel öğrenme yaklaşımlarını uygulayarak teori ve pratiği bir araya getirdiğimiz ApiTwist çözümleri ile eğitim sistemlerinizi geleceğe hazırlayın.

Adaptif (Adaptive)
Kullanıcının tercihleri ​​veya kararları doğrultusunda değişen ve farklılaşan bir öğrenme ortamıdır. ApiTwist Book, Content, Class, Exam modüllerindeki kullanıcı verilerini kullanarak adaptif bir öğrenme ortamı sunmaktadır.
Kişiselleştirilmiş (Personalised)
Kullanıcıların benzersiz ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun bir öğrenme platformudur. Öğretmenlere, her öğrencinin farklı öğrenme tercihlerine göre materyaller sunma esnekliği tanımaktadır.
İnteraktif (Interactive)
Interaktif öğrenme araçları ile her ders ilgi çekici bir deneyime dönüşür ve öğrencilerin motivasyonu artar. Öğrenciler içerikle, akranlarıyla ve eğitmenlerle aktif olarak etkileşim kurabilmektedir.
Yapay Zeka Destekli
Yenilikçi yapay zeka araçlarımız olan EduMentor AI ve Eğitsel Ajan yardımı ile öğretmenler ders işleyişini zenginleştirebilmektedir. Öğretmen sınıfta teknoloji kullanmakta, kullanırken zaman harcamamaktadır.

ApiTwist Book

Etkileşimli z-Kitap üretin

ApiTwist Book, basılı kitaplarınızı adaptif, kişiselleştirilmiş ve etkileşimli içeriklerle zenginleştirebileceğiniz bir dijital kitap(z-Kitap) uygulamasıdır.
Yayıncı, kurum ve öğretmenlerin ekledikleri kitapları ve ders notlarını akıllı tahta uygulamasına dönüştürebildikleri, sayfalara interaktif içerikler ekleyebildikleri bir modüldür.
Yayıncı içerik eklediği zaman kitabı kullanan bütün kurum, öğretmen ve öğrenciler görebilmekte, kurum içerik eklediği zaman o kuruma ait öğretmen ve öğrenciler görebilmekte, öğretmen içerik eklediğinde ise sadece kendisinin görebileceği kişiselleştirilebilir bir sistem sunmaktadır.
Bu sistemi kullanan kurumlar; bütün sınıflarında öğretmenler için aynı içeriği sunmaktadır.
ApiTwist Content ve ApiTwist Exam modülleri ile birlikte kullanılabilmektedir.
WEB
iOS

ApiTwist Class

Herkes için online eğitim

Okulların, etüt merkezlerinin ve özel ders veren öğretmenlerin ihtiyacını karşılayacak bir sanal sınıf uygulamasıdır. Ters-Yüz Edilmiş Öğrenme (Flipped Learning) yöntemini uygulamak için oldukça ideal olan sanal sınıflar öğretmenlerin yüklerini de hafifletmektedir. Eğitimcinin hem kurumsalda hem de bireyselde ihtiyacını karşılaşmaktadır.
ApiTwist Book, ApiTwist Content ve ApiTwist Exam modülleri ile birlikte kullanılabilmektedir.
WEB
iOS

ApiTwist Exam

Çevrimiçi ve basılı sınavlar oluşturun

Bu modülde soru bankasına sorular girilebilmekte, girilen bu sorulardan sınavlar oluşturulabilmektedir. Sınav sonrası her sorunum madde güçlük ve madde ayırt edicilikleri hesaplanmakta bu sayede bireye uyarlanmış (adaptive) sınav yapılabilmektedir. Sistem içinde hem genel değerlendirme testleri, konu tarama testleri, seviye tespit sınavları ve geçme sınavları oluşturulabilmektedir. Oluşturlan sınavlar hem çevrimiçi hem de basılı olarak yapılabilmektedir. Ayrıca ApiTwist Book ve ApiTwist Class modüllerinde öğrenme materyali olarak da soru bankasındaki sorular ilgili konu ve kazanıma uygun olarak seçilip kullanılabilmektedir.
WEB

ApiTwist Content

İnteraktif içerik bankası

Yayıncı, kurum ve öğretmenlerin hem ApiTwist Book hem de ApiTwist Class da kullanılacak içerikleri geliştirebilecekleri, yönetebilecekleri bir modüldür. Bu modül sayesinde yapay zeka destekli bireye uyarlanmış, kişileştirilebilir, interaktif bir içerik bankası oluşacaktır. Öğretmen ve öğrencinin ihtiyacına göre içerik sunabilen bir modüldür. ApiTwist Book ve ApiTwist Class modülleri ile birlikte kullanılabilmektedir.
ÇOK YAKINDA

ApiTwist LMS

Entegre Öğrenme Yönetim Sistemi

Moodle öğrenme yönetim sistemi ApiTwist ile entegre edilmiş olup yükseköğretim kurumları gibi büyük ölçekli kurum ve kuruluşların kullanımına sunulmaktadır. ApiTwist Book ve ApiTwist Content ürünleri ile entegre çalışmaktadır.
WEB
iOS